Thép V Trung Quốc Các Loại Size

Thép V Trung Quốc Các Loại Size

 

Thép Góc 70x70x6x6000

13815223_702836156524425_881257021_n

Thép Góc 70x70x7x6000

13816835_702836203191087_2103635459_n

13820711_702836076524433_1592140549_n

13823332_702836149857759_732174212_n

13817169_702842813190426_1797944522_n

 

 

GỌI NGAY