Khảo sát của TSI cho thấy tâm lý bớt bi quan

Khảo sát của TSI cho thấy tâm lý bớt bi quan

Theo bản khảo sát mới nhất của The Steel Index, niềm tin về thị trường thép toàn cầu khá trái chiều trong tuần trước. Tỷ lệ số người được hỏi tin rằng nhu cầu tiêu thụ thép sẽ giảm còn 33% từ 36% của tuần trước, trong khi những người cho rằng sức mua sẽ tăng thì giảm từ 13% xuống 12,5%. Nhưng số người kỳ vọng giá thép sẽ tăng trong ba tháng tới thì lên 10% từ 8%, còn những người cho rằng giá giảm chiếm 63% từ 68%.

Tâm lý ở Châu Á thay đổi theo xu hướng tích cực. Số người kỳ vọng giá và sức mua sẽ tăng đã lên 20% từ 14%. Nhưng 40% (giảm từ 71%) vẫn dự báo giá sẽ giảm, trong khi 40% (giảm từ 57%) cho rằng sức mua sẽ yếu hơn.

Cũng có một kết quả lạc quan hơn từ Mỹ, nơi 11% (tăng từ 7%) kỳ vọng sức mua sẽ khá hơn, trong khi đó 39% (giảm từ 50%) cho rằng sẽ giảm. Tương tự, 17% (tăng từ 7%) dự báo giá sẽ cao hơn mặc dù 72% (tăng từ 71%) vẫn đang cho là giá giảm. 17% trong tổng số người được khảo sát ở Mỹ (tăng từ 15%) cho biết mức tồn kho cao trong khi 50% (giảm từ 62%) có tồn kho ít hơn.

Ở Châu Âu, số người được hỏi dự báo giá thép sẽ tăng trong tuần trước giảm xuống 0% từ 6% của tuần trước đó. Nhưng 56% (từ 65%) dự đoán giá sẽ giảm. Số người cho rằng sức mua sẽ giảm xuống còn 19% (từ 23%), trong khi 13% (từ 16%) nghĩ giá sẽ tăng. Tỷ lệ người có tồn kho nhiều hơn được báo cáo là 7% (từ 11%), trong khi 7% (từ 32%) cho biết tồn kho đã giảm.

GỌI NGAY