Năm 2025, Việt Nam cần khoảng 40 triệu tấn thép

Năm 2025, Việt Nam cần khoảng 40 triệu tấn thép

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) dự báo, năm 2025, nhu cầu thép của Việt Nam là từ 29 – 40 triệu tấn.

Mức tiêu thụ thép tính bình quân trên đầu người ở Việt Nam hiện vào khoảng là 160kg/người.

Căn cứ các số liệu về GDP/người và tiêu thụ thép của Thái Lan và Malaysia, nhóm nghiên cứu của VSA đưa ra dự báo nhu cầu thép của Việt Nam đến năm 2015 khoảng 182kg/người; năm 2020 khoảng 260kg/người và năm 2025 khoảng 330kg/người.

GỌI NGAY