Nhập khẩu thép vào Thổ Nhĩ kỳ tiếp tục tăng còn xuất khẩu giảm

Nhập khẩu thép vào Thổ Nhĩ kỳ tiếp tục tăng còn xuất khẩu giảm

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà nhập khẩu ròng vào năm nay do sản lượng xuất khẩu giảm còn nhập khẩu tăng. Nhập khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng 40.6% so với năm ngoái,  lên 12.45 triệu tấn trong 8 tháng đầu năm. Trị giá thép nhập khẩu là 8.34 tỷ USD. Trong khi đó, doanh thu xuất khẩu cũng giảm mạnh 20.4% còn 8.17 tỷ USD dựa vào sự suy yếu của giá thép thành phẩm. Do đó, tỷ lệ xuất/nhập khẩu giảm còn 98:100, giảm 32 điểm so với năm ngoái.

Nhập khẩu phôi phiến tăng 126.55 lên 2.1 triệu tấn trong khi phôi thanh và phôi lai bloom tăng 53.5% lên 3.07 triệu tấn. Nhập khẩu thép dẹt tăng 28.3% lên 5.6 triệu tấn trong khi thép dài tăng 6.3% lên 1.06 triệu tấn. Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhập khẩu 311.000 tấn thép ống, tăng 9.8%.

Tuy nhiên, xuất khẩu các sản phẩm bán thành phẩm giảm 49.5% so với năm ngoái còn 232.000 tấn trong khi thép dài xuất khẩu giảm 7.65 còn 6.92 triệu tấn. Xuất khẩu thép dẹt cũng giảm 3.1% còn 1.58 triệu tấn trong khi xuất khẩu thép ống tăng 4.2% lên 1.25 triệu tấn.

GỌI NGAY