Nikkei ghi nhận chỉ số quản lý sức mua tháng 9 của Ấn Độ (PMI) chạm mốc thấp 7 tháng, và cho rằng các doanh nghiệp thép trong nước có thể sẽ trải qua giai đoạn tăng trưởng chậm hơn cả về sức mua và sản lượng trong thời gian tới. Cụ thể, PMI tháng […]